Hygyrchedd

Mae’r wefan hon yn defnyddio’r System Rheoli Cynnwys ffynhonnell agored Plone. Mae’n cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG v2.0) lefel ‘AA’ i bobl ag anableddau, gan gynnwys dallineb a golwg gwan, byddardod a nam ar y clyw, anableddau dysgu, cyfyngiadau gwybyddol, symudedd cyfyngedig, anableddau lleferydd, goleusensitifedd, a chyfuniadau o’r rhain.

Mae’n hygyrch hefyd i awduron cynnwys ag anableddau yn unol â’r Canllawiau Hygyrchedd Offeryn Awduro (ATAG 2.0) lefel ‘AA’.

Fformatau amgen

Mae fformatau amgen o’r Cod ar gael pan wneir cais amdanynt drwy gysylltu â ni.

Datganiad hygyrchedd

Dyluniwyd y wefan hon i fod yn addas i’r ffyrdd gwahanol y mae pobl yn cael at y Rhyngrwyd ac yn ei ddefnyddio.

Dilysu

Mae’r wefan hon yn defnyddio technoleg gynorthwyol fel rolau WAI-ARIA yn unol â’r arferion gorau presennol; serch hynny, mae safonau a chynnwys y wefan yn amrywio dros amser. Os nad yw’r wefan hon yn dilysu yn gywir, cysylltwch â Gweinyddwyr y Wefan.

Mae nifer o bwyntiau gwirio yng nghanllawiau WCAG 2.0 ac ATAG 2.0 yn oddrychol; gall fod adegau pan fo dehongliadau yn amrywio.