Cod Llywodraethu i Elusennau

Llywodraethu da

Mae llywodraethu da mewn elusennau yn hanfodol i’w llwyddiant. Mae'n galluogi ac yn cefnogi elusen i gydymffurfio â'r gyfraith a'r rheoliadau perthnasol. Mae hefyd yn hyrwyddo diwylliant lle mae popeth yn gweithio tuag at gyflawni gweledigaeth yr elusen.

Ynglŷn â’r cod

Offeryn ymarferol yw’r Cod hwn i helpu elusennau a’u hymddiriedolwyr i ddatblygu safonau uchel wrth lywodraethu. Darllenwch fwy ynglŷn â’r Cod hwn a defnyddio’r Cod hwn.

 1. Pwrpas y mudiad
1. Pwrpas y mudiad
2. Arwain
3. Uniondeb
4.	Gwneud penderfyniadau, risg a rheolaeth
5. Effeithiolrwydd y bwrdd
6. Amrywiaeth
7. Bod yn agored ac yn atebol
Foundation
Sylfaen