Grŵp llywio a noddwyr

Cydweithrediad traws-sector yw Grŵp Llywio’r Cod Llywodraethu i Elusennau, gyda chadeirydd annibynnol, Rosie Chapman. Diben y grŵp yw adolygu, datblygu, hyrwyddo a chynnal y cod i’r sector. Dyma aelodau’r grŵp:

  • ACEVO: Rhwydwaith Arweinwyr Elusennol
  • Cymdeithas Cadeiryddion
  • ICSA: Y Sefydliad Llywodraethu
  • NCVO: Cyngor Mudiadau Gwirfoddol Cenedlaethol Lloegr
  • Cynghrair Elusennau Bychain
  • WCVA: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Mae’r Comisiwn Elusennau yn sylwedydd yn y grŵp.

Mae diwygiad diweddaraf y grŵp llywio o’r cod wedi’i ariannu gan The Clothworkers’ Company ac Ymddiriedolaeth Barrow Cadbury.

Gallwch gysylltu â'r grŵp llywio.