Cod Llywodraethu i Elusennau

Llywodraethu da

Mae llywodraethu da yn hanfodol i lwyddiant elusen. Mae'n galluogi ac yn cefnogi cydymffurfiaeth elusen gyda'r gyfraith a rheoliadau perthnasol. Mae hefyd yn hyrwyddo diwylliant lle mae popeth yn gweithio tuag at gyflawni gweledigaeth yr elusen.

Ynglŷn â'r Cod

Teclyn ymarferol i helpu elusennau a'u hymddiriedolwyr i ddatblygu safonau uchel o lywodraethu yw'r Cod yma. Darllenwch fwy am y Cod hwn, defnyddio'r Cod hwn i adolygu llywodraethu a chyngor ychwanegol gan ein partneriaid yn y grŵp llywio.

Diweddaru'r Cod

Bu i grŵp llywio'r Cod adnewyddu'r Cod ddiwedd 2020. Ewch i'r dudalen 'Adnewyddu'r Cod' i ddysgu am y newidiadau.

 1. Pwrpas y mudiad
1. Pwrpas y mudiad
2. Arwain
3. Uniondeb
4.	Gwneud penderfyniadau, risg a rheolaeth
5. Effeithiolrwydd y bwrdd
6. Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
7. Bod yn agored ac yn atebol
Foundation
Sylfaen